Bacia Polscy - wiara bez dogmatu

Ciekawe artykuły

Z cyklu: Nie jestem kalwinistą!

Od czterdziestu lat cieszę się darem żywota wiecznego i pewnością zbawienia. Jestem zbawiony z łaski Bożej, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga [Ef 2,8]. Faktycznie wszystko zawdzięczam łasce Bożej. Także samą wiarę otrzymałem w darze od Boga, bo przecież wiara nie jest rzeczą wszystkich [2Ts 3,2]. czytaj dalej

Ciekawe artykuły

Manowce nauki o nieutracalności zbawienia

Czytałem wczoraj u jednego z kalwinistów, że jeżeli wierzący człowiek odchodzi do świata, to właściwie są dwie możliwości wytłumaczenia tego faktu: 1. Jako człowiek naprawdę zbawiony tylko chwilowo jest w stanie upadku. Bóg go zachowa, a on pewnego dnia opamięta się i powróci do społeczności zbawionych. Zbawienia więc nie utracił. 2. Człowiek ten nigdy tak naprawdę daru zbawienia nie otrzymał. czytaj dalej

Ciekawe artykuły

Czy Jezus umarł w piatek? cz 1

Niżej prezentowany tekst jest logiczną analizą pewnych fragmentów Biblii. Pokazuje on, że w opinii pierwszych chrześcijan z okresu apostolskiego, która znalazła odzwierciedlenie w Piśmie Świętym, Chrystus umarł w środę. czytaj dalej

Judeochrześcijaństwo

Historyczne powody niewiary Żydów w Jeszua

W całej historii Izraela, jego religijni przywódcy rozwijali system komentarzy do Pisma Świętego, który został nazywany Ustną Torą (Ustnym Prawem) lub Talmudem. Pierwotnie, celem tego systemu, była ochrona Żydów przed naruszeniem Bożych przykazań, ale tragiczną ironią stał się fakt, że to właśnie Usta Tora nie pozwala nam dostrzec Bożej miłości i Mesjasza tak, jak pokazuje to Pismo Święte. czytaj dalej

Historia Kościoła

Niedziela w miejsce szabatu - historia

Historycy stwierdzają, że chrześcijanie jeszcze przez wiele lat, a nawet wieków "obchodzili sabat regularnie". Zmiana przykazania IV była procesem, który trwał kilka wieków. Zaczęło się niewinnie. Sykstus, biskup rzymski, nakazał około 125 roku n.e. uczcić zmartwychwstanie Chrystusa w niedzielę wielkanocną. czytaj dalej