Bacia Polscy - wiara bez dogmatu

Wpisy na temat: Mesjasz

wyszukaj w blogach: Mesjasz

Mesjasz

Lesław Kawalec   Niewielu znam ludzi zadowolonych z życia albo może ze świata w jakim żyją. Jeśli tacy są, to albo są młodzi, albo wciąż żyją przyszłością, albo mają niewielkie oczekiwania wobec tego świata. Zaklęciem współczesności jest 'nadzieja'. Nadzieja, która rzadko się spełnia. Za życia. Pozwalam sobie generalizować, bo mam trochę doświadczenia i poznałem bardzo wielu ludzi z różnych... czytaj dalej

komentarze: 1

Kto powiedział, że Mesjasz jest Bogiem?

Artykuł ze strony www.jeszua.pl Kto powiedział, że Mesjasz jest Bogiem?   Większość czytających Pismo podchodzi do boskiego objawienia z całym arsenałem swych własnych, głęboko już ugruntowanych przypuszczeń. Nie zdają sobie sprawy z faktu, że ich zrozumienie tego, kim był Jezus, bierze się z systemów teologicznych wykształconych przez nie-biblijnych pisarzy. W taki sposób z pełną gotowości... czytaj dalej

Agrafa - Apokryfy

  (wypowiedzi przypisane Jezusowi) u pisarzy muzułmańskich   Rzekł Jezus (niech Go Bóg pozdrowi): "Jak liczne są drzewa, ale nie wszystkie przynoszą owoc! Jak liczne są owoce, ale nie wszystkie są dobre! Jak liczne są nauki, ale nie wszystkie są pożyteczne!" Rzekł Jezus (niech Go Bóg pozdrowi!): "Nie wieszajcie pereł na szyjach wieprzy, mądrość bowiem lepsza jest od perły, a kto nią gardz... czytaj dalej

Syn Boga

Syn Boga   Źródłem trwającego od dawna zamieszania odnośnie tożsamości Jezusa jest założenie, zaczerpnięte z wielowiekowej tradycji myślowej, że tytuł "Syn Boga" ("Syn Boży") musi oznaczać w Pismach  istotę, która nie została stworzona, a która jest częścią Boga. Takiego pojęcia z całą pewnością nie można dopatrzyć się w Pismach. Fakt, że tak mocno zakorzeniło się ono w myśleniu ludzkim, stan... czytaj dalej

Od Syna Bożego do Boga Syna

Odnaleźliśmy biblijnego Jezusa składając wiele wątków i danych objawionych w natchnionych zapisach. Obraz, który pojawił się, różni się od tradycyjnego tym, że nie komplikuje podstawowej zasady biblijnej wiary w tego, który jedynie jest naprawdę i całkowicie Bogiem (Jana 17:3; 5:44). Nietrudno jest dostrzec, w jaki sposób biblijny Mesjasz stał się "Bogiem Synem" postbiblijnych teologów. Było ... czytaj dalej

Co przyznają uczeni.

Co przyznają uczeni W artykule na temat "Głosząc Jezusa" (Dictionary of Christ and the Apostles, tom II, str.394), James Denney mówi:     "Na nic jest mówienie, że Jezus jest Chrystusem, jeżeli nie wie się kim, lub czym Jezus jest. Pozbawione jest znaczenia powiedzenie, że jakaś nieznana osoba jest po prawicy Boga, wywyższona i będąca zwierzchnością; im gorliwiej ludzie wierzyliby, że Bóg dał... czytaj dalej

Chwała przed Abrahamem

Jezus znalazł zapis swej własnej historii w Pismach hebrajskich (Łuk. 24:27). Rola Mesjasza była tam bardzo jasno opisana. Nic w tych natchnionych przez Boga zapisach nie wskazywało na to, że pojawienie się Mesjasza miało w radykalny  sposób zakłócić monoteizm Starego Testamentu. Jest całe mnóstwo dowodów na poparcie faktu, że uczniowie nigdy - nawet przez jedną chwilę - nie poddawali w wątp... czytaj dalej

Jezus twierdził, że NIE jest Bogiem

  W Ewangelii Jana tożsamość Jezusa jest kwestią naczelną. Jan pisał, jak twierdzi, w jednym podstawowym celu - aby przekonać czytającego, że Jezus jest "Chrystusem, Synem Boga" (20:31). Według Jana Jezus niezwykle starannie odróżniał siebie od Ojca, "jedynego prawdziwego Boga" (17:3; por.5:44, 6:27). Chcąc znaleźć w tym, co opisał Jan, dowód na to, że Jezus jest "równy" Bogu, w sensie trynita... czytaj dalej

komentarze: 1

Żydowski język Jana

  Jeśli Jezus wyraźnie zaprzeczył, jakoby był Bogiem w Jana 10:34-36, byłoby wysoce nierozsądnym myśleć, że w innych miejscach mógł zaprzeczać samemu sobie. Ewangelię Jana powinno się studiować jedynie w oparciu o pewne aksjomatyczne zasady, które powinny być silnie zakorzenione w umyśle czytającego. Pierwszą z nich jest prawda o tym, że Jezus i "jedyny prawdziwy Bóg" z (Jana 17:3) nie są tym... czytaj dalej

Jezus Głową Nowego Stworzenia

  Paralela pomiędzy Adamem i Jezusem tworzy podstawy dla Pawłowego pojmowania Mesjasza. Chrystus ma taki sam związek z nowym stworzeniem, jaki miał Adam ze stworzeniem zapoczątkowanym w I Księdze Mojżeszowej. Począwszy od Jezusa, ludzkość zaczyna od nowa. W Jezusie - człowieku będącym przedstawicielem Boga, nowym Adamie - zaczynamy wszystko od początku. Podobieństwo między Adamem i Jezusem zo... czytaj dalej